ONTDEK BOOTZO

Antifouling concept

Antifouling voor uw boot

Natuurlijk wilt u de beste verzorging voor uw boot. Daar hoort ook de zorg voor de onderwaterboot bij. Doordat deze constant in het water ligt, krijgen allerlei organismen vrij spel. Deze organismen zoals algen en mosselen groeien aan en kunnen de prestaties van uw vaartuig negatief beïnvloeden. Het is dus van belang om met aandacht te kiezen voor de antifouling die geschikt is voor uw soort boot.

Soorten antifouling

Grofweg zijn er twee soorten antifouling te onderscheiden.
Enerzijds is er de zachte, zelfslijpende antifouling die eerder geschikt is voor de recreatieve boten op zoet water. Het grote voordeel is dat deze verf maar eenmaal per vaarseizoen hoeft te worden aangebracht en door het zelfslijpende vermogen telkens opnieuw aangroei voorkomt.
Harde antifouling daarentegen is vooral bedoeld voor snellere vaartuigen (>20km/u). Hier wordt telkens een kleine hoeveelheid biocide afgegeven, wat na een tijdje is uitgewerkt. Daarna zal dus voor optimale werking de antifouling boot opnieuw moeten worden aangebracht.
Beide soorten zullen gedurende de periode dat ze meegaan langzaam een biocide afgeven, waardoor schelpdieren en algen zich niet kunnen hechten. Er zijn varianten die minder belastend voor het milieu zijn, zeer belastende varianten zijn wettelijk verboden.

Antifouling verwijderen of schuren

Antifouling hoeft niet altijd volledig te worden verwijderd. Zo kan bij de zelfslijpende antifouling schuren voldoende zijn als aanhechting voor de volgende laag. Is de oude laag in slechte staat, dan is het beter om de oude laag te verwijderen. Het is dan van belang een antifouling primer aan te brengen alvorens een nieuwe laag antifouling aan te brengen.. Zijn er veel oude lagen aangehecht? Dan kan het nuttig zijn om de oude lagen af te krabben in plaats van te schuren, om teveel stofvorming te voorkomen. Teveel lagen oude verf kunnen nadelig zijn. De kans bestaat dat er stukken uitbreken, die vervolgens voor eilandvorming zorgen. Dit is erg lastig op te lossen, dus voorkomen is hier beter dan genezen.
Om antifouling te schuren is het belangrijk eerst te bepalen of u de hele oude laag wenst te verwijderen of dat er enkel moet worden opgeschuurd voor het aanbrengen van een nieuwe laag. Voorbereiding van een nieuwe laag kan door nat te schuren en met een spons af te nemen. Droog schuren is ook een optie. Dit dient altijd te gebeuren in een goed geventileerde omgeving, met liefst een afzuigingsysteem. In het droge stof kunnen nog schadelijke stoffen actief zijn. Denk ook aan beschermingsmateriaal: handschoenen, veiligheidsbril, halfgelaatsmasker en een (wegwerp-)overall met muts.

Antifouling aanbrengen

Het is door de schadelijke stoffen in de verf van belang om ook bij het aanbrengen te zorgen voor voldoende beschermingsmateriaal: handschoenen, veiligheidsbril, halfgelaatsmasker en een wegwerpoverall met muts.
Tape allereerst de waterlijn af. Neem hier voldoende tijd voor, dit zorgt voor een strakker resultaat. Zorg ook dat delen die niet geschilderd mogen worden, met tape worden afgezet. Indien het de eerste keer is dat er antifouling boot zal worden aangebracht, is het van belang om te zorgen voor een vetvrije onderlaag en dat er een antifouling primer wordt aangebracht.
Breng vervolgens met een kortharige verfroller een niet te dunne laag verf aan. Vergeet niet de stempels van de bok mee te nemen wanneer de boot in de singels hangt.
Kijk op de instructies van de fabrikant om te weten te komen hoeveel lagen aanbrengen wordt aangeraden.

Wilt u te weten komen wat antifouling kosten zal voor uw boot? Geeft u graag dit vervelende klusje uit handen? We helpen u graag verder. Neem contact op voor een offerte.